Hasselt Carnaval 2020

 

 

 

 

Reglement betreffende de deelname aan de

RECLAMESTOET van Hasselt op zondag 22 maart 2020

 

 

  1. De deelnemers dienen ten laatste om 12.30 uur aanwezig te zijn op de locatie

 

  2. Iedere deelnemer haalt zijn deelnemingsnummer af aan de bestelwagen van de stad Hasselt op

          het Kolonel Dusartplein.

 

  3. Iedere deelnemer volgt de richtlijnen van de stoetbegeleiders en stoetcommissarissen.

 

  4. Eventuele muziek → max 90 dB.

 

LUIDSPREKERS ENKEL NAAR VOOR GERICHT!!

 

  5. Deelname is enkel mogelijk bij voorafgaande betaling op : BE47 4500 5452 6180, van het

          Koninklijk feestcomité der stad Hasselt.

 

  6. Bewijs van betaling enkel aan de hand van een rekeningafschrift.

 

  7. Inschrijving op de dag zelf is mogelijk mits contante betaling van de dagprijs.

 

  8. Het is verboden om stil te staan tijdens de stoet.

 

  9. De maximum toegelaten afstand tussen twee deelnemers is 6 meter.

 

10. Het is niet toegelaten om alcoholische dranken te gebruiken of uit te delen.

 

11. Het gooien van fruit, eieren of harde voorwerpen is niet toegelaten.

 

12. Het gebruiken van confetti alsook het uitwerpen van karamellen wordt ten zeerste afgeraden.

 

13. Het is verboden drukwerken met politieke of religieuze boodschappen uit te delen.

 

14. Er zal worden gecontroleerd op een geldige verzekering (groene kaart) voor het voertuig.

 

 

Het is de bestuurder ten strengste verboden karamellen, gadgets, folders of

enig andere voorwerpen uit te delen of te werpen tijdens de stoet.

 

Tijdens de stoet (rijden) moet de laadklep van de vrachtwagen gesloten zijn.

 

HET GEBRUIKEN VAN CONFETTI EN HET UITWERPEN VAN

KARAMELLEN WORDT TEN ZEERSTE AFGERADEN.

 

Opstelling reclamestoet op de Martelarenlaan.

Via de Kempischepoort, linksaf bij restaurant Akropolis.