Over het Feestcomité

Het Koninklijk Feestcomité der Stad Hasselt is een organisatie van creatieve mensen die op een doordachte, ludieke en hedendaagse manier activiteiten organiseren voor de bevolking van de Stad Hasselt, in samenwerking met de Stad Hasselt en de stadsdiensten.
Door deze activiteiten te organiseren vormen we in Hasselt een hechte groep van mensen die op een eerlijke manier samenwerken en ontspanning zoeken.

Zodoende trachten we de band tussen alle Hasselaren te versterken en de vriendschap, de achting en de verdraagzaamheid te bevorderen.
Verder stimuleren en ondersteunen we privé-initiatieven betreffende plaatselijke evenementen.