Mei-avond viering

Meiavond, een gezellig feest in Hasselt !

In Hasselt werd rond 1 mei sinds mensenheugenis gefeest; de oudste vermelding gaat terug tot 1538 waarbij ‘’s morgens 64 edelen uyt het casteel tot Curinghen reden en 3 schoon eyken meyers haalden in het herkenroyderbosch; den eenen mey werd gesat ver Herckenroy, den anderen opt casteel tot Curinghen, den derden tot Hasselt ende elck van den edelen had eenen schonen mey in syn hant ende hadden 2 trommelen’.
1541 : 1 mei : op die dag schonk Hasselt twee kwart wijn aan de Meikoning.
1558 : mei : de stad geeft aan de leden van de Rethoricakamer een vergoeding voor hun feest met de Meigraaf en 20 gezellen te paard.
Uit : Kroniek van Hasselt van J. Grauwels.

De dans om de Meiboom in het voorjaar is een traditie die teruggaat naar de Keltische cultuur. Sinds midden 16de eeuw organiseerde de Rethoricakamer (De Roode Roos) het Meiavondfeest en ontving hiervoor een vergoeding van de Stad. De Roode Roos verzamelde aan de Reddelberg en zong er het Meiliedje in gezelschap van de Meigraaf of -koning.

Heden ten dage organiseert het Feestcomité deze herleving van de lente die op 30 april en sinds 2017 wordt dit terug op de Reddelberg gevierd.

De meigraaf veroordeelt de winter tot verbranding. Terwijl de meikoningin de nieuwe lente aankondigt en enkele prominenten uitnodigt de meiboom recht te trekken.

Timing en info is te vinden onder de tab “Kalender” of onder “Komende Activiteiten” op de hoofdpagina