rekeningnummer
gewenste vergoeding
plaats voorkeur in de stoet

MuziekverenigingVoetgroep zonder praalwagenPraal- en carnavalswagensSolo's of dou's

MajorettesTrommelkorpsHarmonieSfeerbandDrumbandSambabandandere
Aantal muzikanten
aantal begeleiders tijdens de stoet
aantal majorrettes
andere
naam van de groep
thema + beschrijving
is de groep vergezeld van muzikanten
totaal aantal deelnemers
andere

naam
thema + beschrijving
aantal personen

thema van de wagen
korte beschrijving
de wagen wordt getrokken door - Vrachtwagen of grote trekker is niet toegelaten.
is het trekvoertuig bekleed
afmmetingen van de wagen zonder
l
b
h
afmetingen van de wagen met
l
b
h

is er muziek op de wagen max 90 DB - Luidsprekers alleen naar voor gericht, niet naar achter.

aantal begeleiders naast de wagen
aantal begeleiders op de wagen

Foto toevoegen *

Vergeet het brandformulier en een gehandtekend regelement niet te sturen naar feestcomite@hasselt.be of naar Koninklijk Feestcomité, Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Deze kandidaatstelling verplicht ons tot geen enkele verbintenis.

 

Hasselt Carnaval – ZONDAG 22 MAART 2020

 

 

 

 

INSCHRIJVINGSformulier INTERNATIONALE CARNAVALSstoet

 

INVULLEN IN DRUKLETTERS AUB.

 

Naam vereniging/school:* ………………………………………………………………………………………

 

Naam contactpersoon:* …………………………………………………………………………………………

 

Adres:* ………………………………………………………………………………………………………………

 

Nr. / bus:* …………………………………………………………………………………………………………..

 

Postcode:* …………………………………………………………………………………………………………

 

Stad / Gemeente:* ……………………………………………………………………………………………….

 

Telefoonnummer:* ……………………………………………………………………………………………….

 

GSM:* ……………………………………………………………………………………………………………….

 

E-mail:* ……………………………………………………………………………………………………………..

 

Website: …………………………………………………………………………………………………………….

 

Rekeningnummer:* ………………………………………………………………………………………………

 

Gewenste vergoeding (inclusief reiskosten): …………………………………………………………………………………..  

 

Plaats voorkeur in de stoet: …………………………………………………………………………………………………………..

 

1.       Alleen in te vullen door muziekverenigingen:

 

Aard van de vereniging (trommelkorps, harmonie, sfeerband, drumband, …): ……………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Aantal muzikanten:  ……………………………………………………………………………………………..

 

Aantal begeleiders tijdens de stoet: ………………………………………………………………………….

 

Aantal majorettes: ………………………………………………………………………………………………..

 

Andere: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

2.       Alleen in te vullen door voetgroepen (zonder praalwagen):

 

Naam van de groep: …………………………………………………………………………………………….

 

Thema + beschrijving: …………………………………………………………………………………………..

 

Is de groep vergezeld van muzikanten? Hoeveel?: ………………………………………………………

 

Totaal aantal deelnemers: ……………………………………………………………………………………..

 

Andere: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

 
 

 

 

 

 

 

3.       Alleen in te vullen door solo’s of duo’s:

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………….

 

Thema + beschrijving: …………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Aantal personen: …………………………………………………………………………………………………

 

4.       Alleen in te vullen door praal– en carnavalswagens:

 

Thema van de wagen: …………………………………………………………………………………………..

 

Korte beschrijving van het thema: ……………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

De wagen wordt getrokken door: O jeep – O kleine traktor – O personenwagen.

 

Vrachtwagen of grote trekker is niet toegelaten.

 

Is het trekvoertuig bekleed? ……………………………………………………………………………………

 

Afmetingen v/d wagen zonder voertuig:

 

L= ………            B= ………               H= ………

 

Afmetingen v/d wagen met voertuig:

 

L= ………            B= ………               H= ………

 

Is er muziek op de wagen? …………………………  Max. 90 dB.

 

Luidsprekers alleen naar voor gericht, niet naar achter.

 

 

Aantal begeleiders naast de wagen: …………………………………………………………………………

 

Aantal personen op de wagen: ……………………………………………………………………………….

 

 

Aandacht: Gelieve dit formulier met foto voor 15 januari 2020 terug te zenden aan:

Koninklijk Feestcomité, Limburgplein 1, 3500 Hasselt, tel. 011 23 95 56 en fax 011 23 95 36

 

 

Deze kandidaatstelling verplicht ons tot geen enkele verbintenis.

 

 

 

           Stany Barthels                                                                          Alec Ghysen

coördinator Hasselt Carnaval                                               voorzitter Koninklijk Feestcomité

 

 

 

 

 

 

 

* VERPLICHT IN  TE VULLEN.