Naam vereniging/school
  Naam contactpersoon


  Andere opmerkingen

  Deze kandidaatstelling verplicht ons tot geen enkele verbintenis.

   

   

  Hasselt Carnaval – ZATERDAG 21 MAART 2020

   

   

   

   

  INSCHRIJVINGSformulier KINDER-FAMILIESTOET.

   

  * VERPLICHT IN TE VULLEN.

   

   

  Naam vereniging/school* ……………………………………………………………………………………….

   

  Naam contactpersoon:* …………………………………………………………………………………………

   

  Adres:* ………………………………………………………………………………………………………………

   

  Nr. / bus:* …………………………………………………………………………………………………………..

   

  Postcode:* …………………………………………………………………………………………………………

   

  Stad / Gemeente:* ……………………………………………………………………………………………….

   

  Telefoonnummer:* ……………………………………………………………………………………………….

   

  GSM:* ……………………………………………………………………………………………………………….

   

  E-mail:* ……………………………………………………………………………………………………………..

   

  Website: …………………………………………………………………………………………………………….

   

  Is de groep vergezeld van muzikanten? Hoeveel?: ………………………………………………………

   

  Totaal aantal deelnemers: ……………………………………………………………………………………..

   

  Is er een kleine praal wagen ( auto met aanhangwagen ): …………………………………………….

   

                             H= ………

                             L =……….

   

  Is er muziek op de wagen? …………………………………………………………………………………….

   

  LUIDSPREKERS OP DE WAGEN ALLEEN NAAR VOOR GERICHT!

   

   

  HET VERTREK VAN DE STOET IS VOORZIEN STIPT OM 15.00U OP HET KOLONEL DUSARTPLEIN  EN HET EINDE ROND 16.30U AAN HET STADHUIS – GROENPLEIN 1.

   

  Aandacht: Gelieve dit formulier  voor 28 februari 2020 terug te zenden aan:

  Koninklijk Feestcomité, Limburgplein 1, 3500 Hasselt, tel. 011 23 96 47

  of feestcomite@hasselt.bekim.raskin@hasselt.be

   

   

   

   

                        Stany Barthels                                                            Alec Ghysen

             coördinator Hasselt Carnaval                                        voorzitter Feestcomité