Historiek

Ontstaan van het Feestcomité

Al voor de Tweede Wereldoorlog kende men in Hasselt Bloemencorso’s, georganiseerd door een soort feestcomité Hasselt Vooruit, een vereniging van lokale maatschappijen beschermd door het stadsbestuur. Op 19 maart 1939 trok voor het eerst een carnavalsstoet uit. Deze stoet bestond uit 32 deelnemers. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog leidde tot het ontbinden van het comité Hasselt Vooruit.

In 1945 werd een comité opgericht dat op 11 juli 1946 een eerste Guldensporenviering organiseerde onder voorzitterschap van Albert Colemont.
In 1947 werd dit comité door de Stad Hasselt officieel erkend en gesteund als organisator van het eerste Gevelversieringsfeest en de eerste naoorlogse carnavalsstoet en kreeg dan ook de naam Stedelijk Feestcomité.
De eerste voorzitter, Jules Vanleysen, organiseerde -bijgestaan door een handvol medewerkers- de carnavalsstoet in 1947. Deze stoet bestond uit drie wagens verzorgd door “Het Werk van den Akker”, de “Bond van Kroostrijke Gezinnen” en de kanarieclub “De Meesterzanger”, evenals een dansgroep van het Koninklijk Lyceum, voorafgegaan door het Feestcomité en de harmonie Sint-Hubertus van Runkst.
Het werd een onverhoopt succes en het Stedelijk Feestcomité werd voortaan door de Stad belast met de organisatie van diverse feestelijkheden.

Het Feestcomité was sterk verweven met het opgerichte Stedelijk Comité voor Gevelversiering, dat jaarlijks de mooist versierde Hasseltse gevels, tuinen en buurt in de prijzen zette. Ook in het Boerenkrijgcomité en, na de fusie, in het Paardenmarktcomité van Kuringen was het Feestcomité vertegenwoordigd.

Vanuit zijn wieg in 1947 groeide en evolueerde het Feestcomité tot een organisatie die jaarlijks in eigen beheer een aantal evenementen onder haar hoede neemt en als partner ook deelneemt aan in de stad georganiseerde feesten. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Jeneverfeesten, zelf bescheiden gestart rond de Sint-Quintinuskathedraal, waar het Feestcomité vanaf de derde editie een standje heeft opgezet en er het Sint-Lambertusdrèpke verkocht. Vandaag de dag is de Stoopkeskermis op de Grote Markt een attractie met een kindermolen, een echte kermisfrituur en de tent van het Feestcomité waar honderden mensen zich verdringen om een borrel te nuttigen en te genieten van de ambiancemuziek.

Een hoogtepunt in de geschiedenis van het Feestcomité is de toekenning van de titel “Koninklijk” en dit naar aanleiding van het 50 jarig bestaan in 1997.