GRAAG INVULLEN IN DRUKLETTERS AUB.
BlustoestelJANEEOpmerkingen
Is er min. 1 blustoestel aanwezig? Min. 6kg of 1BE –                                   type poeder of water/schuim(CO2 enkel in supplement)   
Is het blustoestel jaarlijks gekeurd?    
Is het blustoestel voorzien van een BENOR keurmerk?   
Is het blustoestel goed zichtbaar en bereikbaar?   
Is het blustoestel stevig bevestigd?   
Zijn de deelnemers op de hoogte van de locatie van het blustoestel                                          en weten ze hoe het te gebruiken?   
Vluchtwegen   
Is de toegankelijkheid van de praalwagen veilig en gemakkelijk                                                   voor alle deelnemers?   
Stroomaggregaten   
Is de aggregaat stevig en veilig gemonteerd?   
Bestaat de ruimte uit onbrandbaar materiaal?
Geen brandbaar materiaal ter hoogte van een hittebron
   
Is er voldoende verluchting voorzien ?
Geen opstapeling van uitlaatgassen mogelijk
   
Geeft de uitlaat rechtstreeks naar buiten uit?   
Is de uitlaat vrij en bevindt ze zich op voldoende afstand van                                                 brandbaar materiaal?   
Er is geen opslag van brandstoffen op de wagen   
Aggregaat is gevuld, GEEN bijvulling tijdens stoet
   
Diversen   
Is er een zekeringskast voorzien?
Wordt ten zeerste aangeraden
   
Zijn de richtlijnen van goed vakmanschap en het AREI opgevolgd?   
Zijn er dominostekkers, opgerolde verlengsnoeren,                                                                     blotebedrading, open verbindingen, … aanwezig?   
Is de geluidsinstallatie stevig en veilig gemonteerd?   
Is de praalwagen reglementair bevestigd aan de trekker?                                                                                    (met veiligheidsketting).   
Is er een stevige borstwering voorzien in geval van hoogte > 1m.
hoogte borstwering bij voorkeur 1m10 maar min. 1m met tussenleuning
   
Er is geen open vuur op de wagen   
Er zijn geen gasflessen op de wagen   
Zijn drukhouders (bijv. acid) stevig bevestigd tegen omvallen?   
Is er een zaklamp aanwezig ? (enkel van toepassing voor lichtstoeten)   
zijn er min. 2 begeleiders met hesje aanwezig?